Koncertná a kongresová sála “Infanta Dońa Elena” v Águilas, Španielsko. Použité fasádne riešenia: StoVentec R s omietkou Stolit® K 3.0, konkávna podkladová konštrukcia, StoTherm Classic®, StoMiral®, StoColor Jumbosil
Koncertná a kongresová sála “Infanta Dońa Elena” v Águilas, Španielsko. Použité fasádne riešenia: StoVentec R s omietkou Stolit® K 3.0, konkávna podkladová konštrukcia, StoTherm Classic®, StoMiral®, StoColor Jumbosil