Oceňovanie BIM modelu zas rozpočtárovi zjednodušuje tvorbu výkazu výmer a uľahčí komplikované odčítavanie z projektovej dokumentácie
Oceňovanie BIM modelu zas rozpočtárovi zjednodušuje tvorbu výkazu výmer a uľahčí komplikované odčítavanie z projektovej dokumentácie