Obr. 14 3D model realizácie núdzových východov zmrazovaním
Obr. 14 3D model realizácie núdzových východov zmrazovaním Zdroj: PORR