Obr. 4 Vizualizácia interiéru objektu HPOS
Obr. 4 Vizualizácia interiéru objektu HPOS Zdroj: REMING CONSULT a. s., Ing. Marianna Hosťovecká