Obr. 2 Celková situácia stavby Zdroj: VÁHOSTAV-SK, a. s.