Späť na článok Vážska cyklomagistrála
5 / 6
Na úseku od Hornej Stredy vedie cyklotrasa v prevažnej miere v trase jestvujúcej spevnenej a nespevnenej komunikácie.