Mostný objekt SO 203-00 – letmá betonáž Zdroj: GEFOS SLOVAKIA, s. r. o.