Pohľad na rozostavaný mostný objekt SO 203-00 Zdroj: GEFOS SLOVAKIA, s. r. o.