Obr. 5 IG pozdĺžny profil na základe IGHP realizovaného z povrchu