Rekonštrukcia križovatky v Medveďove, objekt 16.4 Zdroj: Doprastav