Obr. 4 Príklad vysokorýchlostnej trate vo Francúzsku
Obr. 4 Príklad vysokorýchlostnej trate vo Francúzsku Zdroj: VALBEK SK