Obr. 5 Adamov – Blansko, BC – osádzanie armokoša do pilóty
Obr. 5 Adamov – Blansko, BC – osádzanie armokoša do pilóty Zdroj: PORR