Obr. 3 Ilustračné znázornenie alokácie rizikových štruktúr v GBR
Obr. 3 Ilustračné znázornenie alokácie rizikových štruktúr v GBR Zdroj: Amberg