S prevetrávaným fasádnym systémom StoVentec je možné jednoducho vytvoriť aj neobvyklé tvary, ktoré umožňujú komunikovať výnimočnosť vzdelávacej inštitúcie.
S prevetrávaným fasádnym systémom StoVentec je možné jednoducho vytvoriť aj neobvyklé tvary, ktoré umožňujú komunikovať výnimočnosť vzdelávacej inštitúcie. Zdroj: STO