07 | Rozsypanie minerálneho substrátu
07 | Rozsypanie minerálneho substrátu Zdroj: Isover