Schéma nového Doka rímsového debnenia NG:
A Mostová rímsa 
B Závesný profil
C Zvislý profil
D Vretenová vzpera 
E Plošinový nosník 
F Rímsový nosník 
G Rímsová klieština
Schéma nového Doka rímsového debnenia NG: A Mostová rímsa B Závesný profil C Zvislý profil D Vretenová vzpera E Plošinový nosník F Rímsový nosník G Rímsová klieština Zdroj: DOKA Slovakia