Súčasný stav Vajnorskej radiály – Pohľad na úsek trate medzi BKV panelmi a otvoreným koľajovým zvrškom v pozadí Zdroj: imhd.sk