Ing. Branislav Lukáč technický riaditeľ a konateľ STRABAG, s. r. o Zdroj: Archív respondenta