Jana Pančíková, obchodná riaditeľka CEMMAC, a. s. Zdroj: Archív respondenta