Prázdne parcely vedľa projektu Moruše, na ktorých v budúcnosti vznikne Polyfunkčné centrum Zdroj: moruse.sk