Polyfunkčný komplex Záhradnícka od kancelárie AK Jančina - vizualizácia z roku 2021. Pohľad z vnútrobloku Zdroj: Zahradnicka Property / EIA