Polyfunkčný komplex Záhradnícka od kancelárie AK Jančina prešiel zlepšeniami Zdroj: AK Jančina