Obr. 4 Priebeh tlakových strát rôznych typov ventilov pri rovnakej predvoľbe