Obr. 3 Priebeh charakteristík dvoch rôznych ventilov pred vykurovacím telesom