Vývoj cien stavebných materiálov 2017 – 2022 ceny výrobcov výrobky z dreva. Zdroj: ŠÚSR