Importne ceny stavebných materiálov 2013 – 2022, energie Zdroj: ŠÚSR