Importne ceny stavebných materiálov 2013 – 2022, drevo výrobky z dreva a korku. Zdroj: ŠÚSR