Zrealizovaná vodná plocha - jazero. Zdroj: D O A S