Tab. 3 Druhá alternatíva financovania obnovy bytového domu