Tab. 2 Prvá alternatíva financovania obnovy bytového domu