Vývoj priemerných úrokových sadzieb.
Vývoj priemerných úrokových sadzieb. Zdroj: Hypoindex