Plánovaná výstavba nájomného bývania na Muchovom námestí v Bratislave.
Plánovaná výstavba nájomného bývania na Muchovom námestí v Bratislave. Zdroj: mesto Bratislava