Pôvodný návrh zástavby v bloku OV/3 (vľavo) a OV/4 (vpravo) Zdroj: EURO INVEST II. spol. s r.o. / EIA