Zóna Zečáku podľa Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie z roku 2021 Zdroj: lamac.sk