Vizualizácia mohutného projektu Bory medzi mestskými časťami Lamač a Devínska Nová Ves Zdroj: Penta Real Estate