Na získanie podpory na zateplenie treba preukázať zníženie potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 %. Zdroj: Shutterstock