Pôvodný vzhľad budovy Sky Park Tower pred zmenou z kancelárskej na rezidenčnú budovu Zdroj: Alto Real Estate