Nigel Fleming pôvodne prišiel do JTRE London pôvodne na pozíciu obchodného a marketingového riaditeľa. V súčasnosti je spolu s Jurajom Markom v pozícii výkonného riaditeľa spoločnosti. Zdroj: Miro Pochyba