Vizualizácia vnútorného bloku v obytnom súbore Agadu
Vizualizácia vnútorného bloku v obytnom súbore Agadu Zdroj: EIA