Pohľad na námestie v projekte Rezidencia Letná v Košiciach
Pohľad na námestie v projekte Rezidencia Letná v Košiciach Zdroj: CTR