Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE Zdroj: Miro Pochyba