1 / 8
Nová Matadorka Zdroj: Slovenské elektrárne – energetické služby