7 / 9
Matadorka (3) Zdroj: Slovenské elektrárne – energetické služby