Areál Záhradníckej 91 – bývalé sído spoločnosti Henkel Slovensko (dve štvorcové budovy v strede) Zdroj: Google Street View