Výkres s umiestnením pavilónu urgentu v žilinskej nemocnic Zdroj: FNsP Žilina