Grafické znázornenie pozemku pre účely výstavby ZCV a planetária (červenou je vyznačený pozemok, v rámci ktorého sa uskutoční overovacia štúdia).
Grafické znázornenie pozemku pre účely výstavby ZCV a planetária (červenou je vyznačený pozemok, v rámci ktorého sa uskutoční overovacia štúdia). Zdroj: www.bratislava.sk