Grafické znázornenie pozemku pre účely výstavby ZCV a planetária (červenou je
vyznačený pozemok, v rámci ktorého sa uskutoční overovacia štúdia)
Grafické znázornenie pozemku pre účely výstavby ZCV a planetária (červenou je vyznačený pozemok, v rámci ktorého sa uskutoční overovacia štúdia) Zdroj: www.bratislava.sk