Vďaka vonkajšej rozmanitosti pôsobí celý dom ako sochárske dielo ktoré je z každej strany iné