Každý zo štyroch celkov domu má vlastný vnútorný program