Pod projekt sa podpísal tím architektov z architektonickej kancelárie VISIA, s.r.o. Zdroj: Kristína Hladká